• Mikro in mili-dozirni sistemi

   

  za Ex cono 21 in 22

   

   

   

 • Akreditacija za kalibracijo in kontrolo

  mase, volumna in pretokov,

  temperature, tlaka, vlage, dolžine.

   

   

 • Dvižno-prestavni mehanizem

  za enostavno premeščanje talnih tehtnic