2367

Mehanske veličine

Neavtomatske tehtnice,

uteži (E2, F1, F2, M1, M2),

telesa poljubnih mas.

2055

Fluidne veličine

Merilniki pretoka v odprtih kanalih (voda) in zaprtih sistemih do premera 200 mm,

pipete (enokanalne in večkanalne),

birete in dispenzorji, volumenske merilne posode, volumetrični dozirni sistemi.

2056

Temperatura

Indikacijski termometri,

tekočinski termometri,

komore s kontrolirano temperaturo.

2053

Dimenzionalne veličine

Merilniki dolžine,

tlačni merilniki globine vode,

merila zunanjih dimenzij.

Kalibracijo merila lahko naročite na številki 03 4281 800 ali na info@alba-ce.com

Akreditiran certifikat o kalibraciji

Za vse kalibracije v okviru našega akreditacijskega obsega izdamo akreditiran certifikat o kalibraciji z logotipoma akreditacijskega organa (SA) in podjetja Alba. Na certifikatu so navedeni pogoji okolja, v katerih so bile izvedene meritve, merilni rezultati, merilna negotovost ter kratek opis uporabljenega kalibracijskega postopka in izjava o sledljivosti do mednarodnih etalonov. Kalibriran merilni instrument opremimo z nalepko, ki vsebuje referenčno številko in datum izvedbe kalibracije ter na željo stranke tudi datum veljavnosti. Če je merilni instrument pred kalibracijo tudi naravnan ali popravljen, se na certifikatu navedejo rezultati pred naravnanjem oz. popravilom in po njem.

Neakreditiran certifikat  o kalibraciji

Če kalibracija ni v obsegu naše akreditacije, govorimo o neakreditirani kalibraciji. Ta se od akreditirane razlikuje le po tem, da merilnega postopka kalibracije ne preveri akreditacijski organ. Certifikat, ki ga izdamo, je neakreditiran in vsebuje le logotip Albe, kratek opis merilnega postopka, merilno negotovost ter navedbo o sledljivosti in uporabljenih etalonih

Kalibracijski interval

Kalibracijski interval določi stranka sama. Certifikat o kalibraciji in kalibracijska nalepka ne vsebujeta priporočila glede kalibracijskega intervala, razen če je bilo to dogovorjeno s stranko. Stranko lahko na njeno željo obvestimo o poteku veljavnosti certifikata, telefonsko ali po elektronski pošti, mesec dni pred potekom.

2372
2173