Kdo smo

Alba d.o.o. je družinsko podjetje, prepoznavno kot eno vodilnih podjetij na področju zagotavljanja celostnih rešitev in najsodobnejših tehtalnih sistemov. Na podlagi 30 let izkušenj v metrologiji smo razvili specializirano proizvodnjo po meri naročnika, ki obsega tako tehtalne sisteme kot tehtalne programe, kar je poleg kakovosti in tehnološke dovršenosti naša dodana vrednost. Podjetje se je kot prepoznavno ime uveljavilo predvsem v farmaciji, živilski in avtomobilski industriji, z zastopstvom številnih svetovnih renomiranih blagovnih znamk pa pokrivamo tudi širši asortiment in potrebe na trgu.

Naša poslovna strategija temelji na upoštevanju evropskih standardov kakovosti ISO 9001, ISO/IEC 17020 in ISO/IEC 17025, ki potrjujejo najvišji nivo naših storitev. Kot akreditiran laboratorij za maso, volumen, pretoke in pritisk in temperaturo izvajamo tudi akreditirane umeritve merilnih instrumentov po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. S strani Urada za meroslovje smo pridobili odločbo o imenovanju št. 6416-1/2017/8, na osnovi katere izvajamo overitve meril iz delovnih področij: neavtomatske in avtomatske tehtnice, uteži, merilniki krvnega tlaka, merilniki tlaka v pnevmatikah, ter pretočna merila na bencinskih servisih.

Eden izmed ključnih temeljev podjetja so poleg razvoja tudi zaposleni, zato vlagamo v izobraženo in strokovno podkovano ekipo, s katero se trudimo biti kos vsem izzivom. Naša razvojna skupina je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pod številko 3706. Pogoje poslovanja z nami si lahko preberete na povezavi Splošni pogoji poslovanja.

V našem podjetju poteka projekt Optimizacija procesa prodaje in vodenja projektov (OPPVP), katerega namen so procesne izboljšave na področju prodaje in vodenja projektov in izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

Cilj projekta je povečanje prodajne učinkovitosti in dodane vrednosti pri vodenju projektov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Politika kakovosti

S politiko kakovosti, ki je del poslovne politike, se vodstvo podjetja zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje v skladu s strateškimi usmeritvami. Pri tem bo uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varovanju zaposlenih in okolja, vlaganju v zaposlene, zagotavljanju njihove zavzetosti in njihovega zadovoljstva preko načel usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter navsezadnje zavezanosti k nenehnemu izboljševanju.

Z dokumentiranim sistemom in z izvajanjem zahtev sistema kakovosti izpolnjujemo kriterije za standarde ISO 9001, ISO/IEC 17020 in ISO/IEC 17025.

Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo:

 • spremljalo razvoj panoge doma in v tujini, se prilagajalo razmeram trga ter skušalo ostati konkurenčno,
 • zaposlenim omogočalo strokovni in osebnosti razvoj, jim nudilo socialno varnost,
 • z racionalnim in gospodarnim vodenjem ohranjalo plačilno sposobnost,
 • ohranjalo in dvigovalo ugled podjetja v javnosti,
 • s sprejetimi ukrepi in osebnimi zgledi sledilo sprejeti politiki kakovosti, jo uresničevalo na vseh nivojih organizacije ter preverjalo njeno primernost,
 • ohranjalo integriteto sistema vodenja, neodvisno od načrtovanja in izvajanja sprememb,
 • z dokumentacijo sistema kakovosti seznanilo vso osebje, vključeno v aktivnosti, ki jih pokrivajo našteti standardi,
 • zagotavljalo ustrezno komuniciranje in razpoložljivost informacij za zaposlene,
 • redno preverjalo učinkovitost ter delovanje uvedenega sistema kakovosti v praksi (izvedba notranje presoje) in tako nenehno izboljševalo sistem kakovosti ter uspešnost poslovanja podjetja,
 • zaposlene redno obveščalo in seznanjalo o pomenu izpolnjevanja zahtev kupcev, doseganju ciljev,
 • vzpodbujalo procesni pristop, izboljšave in proces ugotavljanja tveganj,
 • zagotavljalo potrebne vire (finančna sredstva, osebje in opremo) za izvajanje procesov,
 • motiviralo in nagrajevalo zaposlene ter tako vzpodbujalo zavest o pripadnosti k podjetju (voditeljstvo),
 • spodbujalo in motiviralo sodelavce za samostojno in odgovorno vodenje aktivnosti,
 • enkrat letno podalo oceno vodstva vključno z oceno zadovoljstva kupcev ter v primeru izraženega nezadovoljstva ukrepalo,
 • ohranjalo življenjsko okolje in zdravje zaposlenih.

Naziv podjetja: Alba d.o.o.
Sedež podjetja: Celjska cesta 41, 3212 Vojnik
Matična številka: 5439710
ID št.za DDV: SI71431837
Direktorica: Nataša Kračun
Predsednik uprave: Alojz Kračun
Telefonska št.: +386 (0)3 4281 800
Fax: +386 (0)3 4281 810
E-naslov: info@alba-ce.com
Delovni čas: 8:00 – 16:00