Projekt 1 –  Mili dozator: razvoj prebojne tehnologije na področju doziranja praškastih delcev v nevarnih in eksplozivnih okoljih

Projekt RRI je usmerjen v razvoj nove tehnologije na področju doziranja praškastih delcev. Cilj projekta je izdelati družino gravimetričnih milidozatorjev z vgrajeno inteligentno senzoriko in adaptivnim  krmilnim sistemom, ki bo omogočala zelo natančno doziranje majhnih količin praškastih snovi v nevarnem eksplozivnem okolju.

Gravimetrično doziranje z milidozatorjem bo omogočalo večjo varnost v proizvodnji, kjer imajo opravka z nevarnimi ali eksplozivnimi praškastimi snovmi, večji nadzor nad dozirano količino snovi in posledično kontrolirano porabo nevarne snovi.

V okviru projekta RRI bomo razvili nizkoenergijski pogon milidozatorja za eksplozivno nevarna območja, tehnologijo merilnih celic visoke resolucije ter adaptivno programsko opremo milidozatorja, skupaj z naprednim filtriranjem in povezavo v (Industrial Internet of Things – IIoT).

Milidozator bo omogočal aktivno spremljanje stabilnosti proizvodnega procesa ter preko vgrajene umetne inteligence aktivno sprožil potrebne rešitve, ki bodo v realnem času odpravljale nepredvidene dogodke ter se tako izognile zastojem v proizvodnji. Obnašal se bo kot aktivni senzor in aktuator z lastno umetno inteligenco, ki bo popolnoma integriran v informacijski ekosistem podjetja. Cilj je razviti napravo, ki bo sledila evropski viziji razvoja proizvodnje “Industrija 4.0”.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Projekt 2 – zaključen

Podjetje se je od 25.9. do 28.9.2017 udeležilo mednarodnega sejma POWTECH 2017, World – Leading Trade Fair for Processing Analysis, and Handling of Powder and Bulk Solids v Nemčiji, Nuremberg z namenom predstavitve podjetja in seznanitev ciljnih skupin z Albinimi produkti. Na sejmu smo predstavili dva modela visoko natančnega gravimetrijskega dozatorja za doziranje malih količin vnetljivih praškastih snovi.

Cilj predstavitve je pridobitev novih stikov potencialnih kupcev in zastopnikov za tuje trge, povečanje prodaje in večja prepoznavnost podjetja na tujem trgu. Rezultati predstavitve so bili pozitivni.

Udeležbo na sejmu sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Projekt 3 – zaključen

V našem podjetju poteka projekt Optimizacija procesa prodaje in vodenja projektov (OPPVP), katerega namen so procesne izboljšave na področju prodaje in vodenja projektov in izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

Cilj projekta je povečanje prodajne učinkovitosti in dodane vrednosti pri vodenju projektov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.